شهرستان کوهدشت از جمله شهرستان هایی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی اش یکی از پرتراکم ترین جمعیت انسانی را در خود جای داده است، آب و هوای مناسب و زمین های حاصلخیز و جاذبه های تاریخی و طبیعی این منطقه از دیرباز مورد توجه جامعه انسانی بوده است، گریزی بر جغرافیای تاریخی نشان می دهد که قرارگیری کوهدشت در کنار سیمره وکشکان ازیک سو و دشتهای حاصلخیزش با منابع آبهای زیرزمینی ساکنان و بومیان خود را به نسبت همسایگانش از مکنت مالی مناسبتری برخوردار کرده است، آب وهوای مساعد این منطقه را برای کشت محصولات زراعی و باغی و توسعه دامداری و دامپروری از مزیت نسبی مناسبی برخوردار نموده است.

جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی چون دره شیرز، غار میرملاس و امام زاده شاه محمد وسید ابولوفاء و دره تنگ سیاب و آداب و سنن های کهن که خاص تاریخ فرهنگی همین منطقه هست میتوان در جهت توسعه همه جانبه کوهدشت از آنان مدد جست.

ظرفیتهای موجود در منطقه کوهدشت در کنار جمعیت جوان و آماده بکار می تواند تحول عظیمی در زمینه توسعه ناحیه ای ایجاد کند.

احساس امنیت برای سرمایه گذاران بومی که سرمایه های خود را در مناطق خارج از کوهدشت در زمینه های زیربنایی بکار می گیرند از ضروریات اجتناب ناپذیر است.

حساسیت های قومی و عشیره ای و رقابت های درونی و تخاصم بعضی طوایف کوهدشت باعث نوعی فرار سرمایه به خارج از منطقه گردیده که با زمینه سازی فرهنگی و نگاهی مسالمت آمیز میان همه طوایف و تشویق سرمایه داران برای سرمایه گذاری در این شهرستان باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی وایجاد اشتغال می گردد.

فقر مردم کوهدشت ریشه در جدال ها اختلافات طایفه ای و سیاسی دارد و همین اختلافات باعث شکل گیری پدیده ای نامیمون بنام کودکان کار شده که در سنین پایین به دست فروشی و مشاغل کاذبی روی آورده اند که اگر به صورت سیستماتیک با این مساله برخورد نشود بزودی به یکی از چالش های جدی در حوزه امنیت شهری و بزهکاری های اجتماعی مبدل خواهد شد.