سرخط خبرها
امروز: یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶ | ۰۰:۴۶:۱۶آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ،‌ ۰۸:۳۳
۰۱ فروردین ۱۳۹۶در ۱۰:۴۲ ب.ظ تعداد بازدید: 665 بازدید کد خبر:66211 چاپ خبر

«وظایف قانونی شورای اسلامی شهر»

0

مهدی دوست محمدی

مهدی دوست محمدی (مدیرمسئول-وکیل پایه یک دادگستری و دبیر حزب اراده ملت ایران شاخه کوهدشت): عقل حکم می کند که تا انسان از وجود و ماهیت حقی آگاه نباشد نمی تواند آن را مطالبه کرده و به آن برسد و اگر کس یا کسانی آن را مورد تعرض قرار دادند اقدام به واکنشی منطقی و […]

مهدی دوست محمدی (مدیرمسئول-وکیل پایه یک دادگستری و دبیر حزب اراده ملت ایران شاخه کوهدشت):

عقل حکم می کند که تا انسان از وجود و ماهیت حقی آگاه نباشد نمی تواند آن را مطالبه کرده و به آن برسد و اگر کس یا کسانی آن را مورد تعرض قرار دادند اقدام به واکنشی منطقی و اثر گذار کند.

لازمه تحقق یک جامعه ی قانون مدار و متعالی نیز در مرحله ی اول همین آگاهی است. از جمله ی این حقوق که شناخت و مطالبه ی آن می تواند نقش به سزایی در رشد و توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته ای مثل کوهدشت داشته باشد «وظایف قانونی شورای اسلامی شهر» است.

در این مجال به ذکر این وظایف قانونی اکتفا کرده و قضاوت را در این خصوص که شوراهای اسلامی چهار دوره گذشته شهر کوهدشت تا چه حد توانسته اند به این وظایف و مسولیت ها عمل کنند، به مردم فهیم این شهر واگذار می کنیم.

مردمی که تاکید بر تشکیل شوراها چه در اسلام و قرآن کریم، چه در غرب از زمان یونانیان تا انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و چه در ایران به طور مشخص و جدی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب شکوهمند اسلامی فقط و فقط برای خدمت صادقانه به آنها بوده است.
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر۳۴ مورد به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال.
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
«۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.»
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
«۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.»
«۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط.»
«۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .»
«۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولیدی و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط .»
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
«۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .»
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
«۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.»
«۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.»
«۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.»
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
«۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.»
«۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.»

۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
«۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.»
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
«۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط .»
۳۰– نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره (۱) – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره(۲)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایید.
«۳۱– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.»
۳۲– واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳– همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴– بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.

برچسب‌ها

دیدگاه

 1. زمان ان رسیده که از گذشته عبرت گرفت و بر اساس اگاهی نمایندگان خود را انتخاب کرده و راهی شوراها، مجلس و ساختمان ریاست جمهوری کرد نه تعصبات قبیله ای و حزبی؛ چرا که علت اصلی عقب ماندگی یک شهر یا کشور، عدم اگاهی شهروندان و در نتیجه فریب خوردن انان دربرابر افراد پوپولیست است؛ افرادی که با وعده ها وشعارهای واهی، مردم را فریب داده و از انها به عنوان ابزاری برای رسیدن به امیال شخصی خود بهره می گیرند. باید به گذشته نامزدهای انتخابات نگاه کرد وافرادی را انتخاب کرد که با مردم و درمسیر مردم بوده اند. واز انتخاب مجدد افرادی که امتحان خود را پس داده اند امتناع نمود که ازموده را دوباره ازمودن خطاست.

  [پاسخ]

 2. تنها چیزی رو که شورای ما خوب پیگیره و رعایت میکنه عزل و نصب شهرداره که اونم ملاک همسویی با خواسته های خودشونه

  [پاسخ]

 3. رای از روی تعصب وقبیله گرایی عامل پست رفت ماست،اندک درنگی برای انتخاب نفرات شورا یقینا به نفع این روستای ماست،بیاید با هم فریب طایفه گرایی،وتسلیم تعصب کور نشویم وفارغ از باند وجناح رای بدهیم ،

  [پاسخ]

 4. برخی از ویژگی هایی که یک شهرخوب باید داشته باشد .

  ۱. شهر قدم زدن و مکث کردن.
  ۲. فضایی شایسته،منسجم و به دور از ازدحام،که بتوان در آن قدم زد.
  ۳. دارای شرایط اقلیمی مناسب،آفتاب و سایه ی متناسب با فصل و حفاظت در مقابل باد.
  ۴‌. جداره های زیبا و خوشایند در سطح خیابان برای پرسه زنی در کنار آن و تماشا کردن.
  ۵. تأمین شرایط مناسب برای ناتوانان جسمی و افراد با کالسکه بچه.
  ۶. ساختار شفاف و واضح در شبکه ی حرکت پیاده که دارای خوانایی و جهت یابی آسان باشد.
  ۷. شبکه ی پیاده ای که مقصدهای مهم را به هم یکدیگر متصل کند.
  ۸. قابلیت تفرج و گردش درون شهر.
  ۹. ضرباهنگ مناسب پیاده روی با انقطاع های کم در شبکه ی حرکت پیاده.
  ۱۰. زمان توقف کم و کوتاه در تقاطع ها و چهارراه ها.
  ۱۱. نیمکت های فراوانی که در جاهای مناسب قرار داده باشند.
  ۱۲. مکان های فراوانی که بتوان روی آن ها نشست،مثل پله و کنار گلدان ها.
  ۱۳. کافه ها و رستوران هایی که در فضای باز و در مکان هایی مناسب قرار گرفته باشند.
  ۱۴. نورپردازی زیبا و مؤثر.
  ۱۵.پیاده روهای هم سطح وهمگون برای پیاده روی در اوقات فراغت.
  ۱۶. عدم سد معبر درپیاده روهای شهر.
  ۱۷.خیابانهای تمیز وآسفالته با سرعت گیرهای مناسب درتقاطع با ارتفاع استاندارد حداکثر سه سانت .
  ۱۸. تغییر مسیر خیابانها براساس استانداردهای شهری ،نه به منظور تغییر قیمت ابنیه واملاکِ درمسیر تغییرات.
  ۱۹. نگرش عام المنفعه به تصمیمات ،دروضع قوانین ومقررات اعم از نرخهای منطقه ای و…. دربرآورد مالیاتها ووضع عوارض شهری و…
  ۲۰.وجود مبلمان شهری مناسب در اماکن عمومی،پیاده روهاو فضاهای فرهنگی مناسب جهت گذران اوقات فراغت خانواده ها خصوصا جوانان ونوجوانان.

  شهرمن کدام یک از ویژگیهای فوق را دارد؟

  [پاسخ]

 5. ای کاش بهش بگن شورای شهرداری نه شهر

  [پاسخ]

 6. یا این وضعیت هیات اجرایی و نظارت باید گفت شورای دوریش. پیشاپیش پیروزی قاطع کریم دوستی، مهدی دوست محمدی، یحیی کرمیان را در انتخابات دو ماه آینده عرض میکنم

  [پاسخ]

 7. شورای شر بیشتر بهشان میاد

  [پاسخ]

 8. دل خوشی از انتخابت نداریم . ۷ اسفند ۹۴ روز نکبت انتخاباتی در کوهدشت بود . چه تضمینی برای رای من وجود دارد ؟

  [پاسخ]

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط