سرخط خبرها
امروز: جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶ | ۱۷:۳۵:۵۵آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ،‌ ۰۹:۴۷
۱۵ آذر ۱۳۹۵در ۶:۱۳ ق.ظ تعداد بازدید: 276 بازدید کد خبر:62810 چاپ خبر

ظرفیت های بالقوه توسعه شهرستان کوهدشت

0

فریدون سوری

فریدون سوری/ کشکان: کوهدشت از نظر منابع آب، در حوضه آبریز کرخه واقع شده و رود خانه های مهم آن سیمره و کشکان می باشد و بر اساس نقشه ژئوهیدرولوژی، قسمت اعظمی از شهرستان از سازنده ایی تشکیل شده که از نظر آب دهی خوب یا بسیار خوب و از کیفیت مطلوبی برای مصارف شرب […]

%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c

فریدون سوری/ کشکان:

کوهدشت از نظر منابع آب، در حوضه آبریز کرخه واقع شده و رود خانه های مهم آن سیمره و کشکان می باشد و بر اساس نقشه ژئوهیدرولوژی، قسمت اعظمی از شهرستان از سازنده ایی تشکیل شده که از نظر آب دهی خوب یا بسیار خوب و از کیفیت مطلوبی برای مصارف شرب – صنعتی – کشاورزی برخوردارند.

توسعه، فراگردی است که در چارچوب آن، جامعه از وضعیتی نامطلوب به سوی وضعیتی مطلوب متحول می شود. این فر آیند همه نهادهای جامعه را در بر می گیرد وماهیت آن این است که توان وظرفیت با لقوه جامعه به صورت بالفعل در می آورد.در فراگرد توسعه ، استعداد های جامعه از هر جهت بارور و شکوفا می شود.چه از نظر اقتصادی،چه از نظر اجتماعی وچه به لحاظ فر هنگی وسیاسی .وتحقق این موضوع  نیاز مند آگاهی وشناخت کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی…است. بدون شناخت وآگاهی از امکانات موجود منطقه، امکان بر نامه ریزی و پیش بینی علمی و اصولی وجود نخواهد داشت.در واقع شناخت تواناییهای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، و…..در هر منطقه ، به برنامه ریز این امکان را می دهد که براساس وضع مو جود وتواناییهای منطقه ای، توسعه وجهت  ومسیر آن را شناسایی کند. طبیعی است که اکثر قریب به اتفاق جامعه ومسولین عزیز استعدادها و ظرفیت های خدادادی منطقه را به خوبی شناخته وبهتر می توانند آنها را فهرست کنند. اما  تبیین تواناییها ی طبیعی، جاذبه های طبیعی گردشگری، استعدادها و ظرفیت های محلی، ولو اینکه تکراری باشد ضرورتی انکار ناپذیر است وسبب می شود آرام ،آرام گرایش وخواست عمومی جامعه به سمت فعالیتها ومطالبات پایدار وعمومی وآتی ، نه خواست های فردی وزود گذ ر وآنی سوق پیدا کند و حتی دید گاه های کارشناسی مخاطبین به برنامه ریزان وتصمیم گیران منتقل شود.

بنابراین با توجه به مقدمه فوق، وبا استناد به اصول ۲۸ و۴۳و۴۸قانون اساسی، بخشی از  تواناییهای بالقوه شهرستان کوهدشت که با مدیریت وکار کارشناسی قابلیت و استعداد بالفعل شدن را دارا می باشد، عر ضه می داریم ، بدیهی است هدف از تنظیم ونگارش مطالب، کشیدن شمشیر بر رخ فعالیت های انجام شده ونادیده گرفتن وسلاخی آنان نیست بلکه ،هدف، توسعه همه جانبه ، اصلاح ، بهبود، وتکمیل بهبود و اصلاح و تکمیل فعالیت ها و خدمات انجام شده نیز می باشد.

۱- کوهدشت از نظر منابع آب، در حوضه آبریز کرخه واقع  شده و رود خانه های مهم آن سیمره وکشکان می باشد و بر اساس نقشه ژئوهیدرولوژی، قسمت اعظمی از شهرستان از سازندهایی تشکیل شده که از نظر آب دهی خوب یا بسیارخوب و از کیفیت مطلوبی برای مصارف شرب – صنعتی – کشاورزی برخوردارند. لازم به توضیح است که کل میزان آبهای سطحی شهرستان ۱۷۰۷ میلیون متر مکعب که فقط ۱۲ میلیون متر مکعب آن مورد مصرف قرار می گیرد.این رقم برای آبهای زیر زمینی در محدوده دشتهای کوهدشت ۴۲۰ میلیون متر مکعب است بنابراین مسولین عزیز ، با برنامه مدون واستفاده از نظرات کارشناسان ، قادرند معضل آب شرب وکشاورزی شهرستان وبخشهای تابعه که اکثر روستاهای آن در تابستان با مشکل آب شرب مواجه هستند مرتفع نمایند.به نظر می رسد که اتخاذ  تدابیر جدی در موارد زیر، به حل معظل آب شهرستان کمک خواهد کرد: مهار  آبهای ۲رودخانه دائمی فوق، — احداث سیل بند در مسیر آب های فصلی (تنگ قلعه – تنگ گراز – کله گاو راه – مادیان رود )، هم چنین تدوین برنامه منظم و ایجاد محد ود یت در ساعات کاری چا هها عمیق حومه شهر که شبانه روز فعالیت نموده وشهر کوهدشت را با مشکل آب شرب مواجه نموده اند.

۲- از حیث منابع طبیعی، کوهدشت را می توان یک استثنابه حساب آورد به طوری که کل وسعت جنگلهای آن ۱۲۶۳۹۱ هکتارجنگل یامرتع مشجرمعادل (۴۹/۱۵ درصد جنگلهای استان )و  مساحت مراتع آن نیز ۱۵۶۶۰۹ هتکار معادل ۲۴/۱۵ درصد مراتع استان است لذا از این ظرفیت طبیعی می توان حداکثر بهره برداری رابرای تقویت صنعت گردشگری به عمل آورد و امکانات تفرجگاهی –تیپ کوهستان که از نظر فیزیو گرافی تیپ غالب این شهرستان محسوب می شود بوجود آورد.

۳- توان چشمگیر در حوزه کشاورزی ودامداری – غلات وتولید گوشت و محصولات لبنی ، زمینه های ایجاد وبسط  فعالیتهای صنعتی مرتبط بادو حوزه فوق را نیز دارا می باشد.

۴- جمعیت در سن کار (نیروی فعال) ۱۵تا ۶۵ سال: سهم جمعیت در سن کار شهرستان کوهدشت و رومشکان ۴۹/۶۸ درصد است. جمعیت شهرستان در سال ۸۵برابر با ۲۱۳۰۰ هزار نفر بود که در مناطق شهری (۴۵٫/.)و مناطق روستایی (۵۵٫/.) و در سال ۹۵به حدود ۲۳۰۰۰۰هزار نفر رسیده است .البته در ۱۰سال اخیر فراهم نشدن بستر های توسعه وپدیده مهاجرت ، ترکیب جمعیتی فوق را دستخوش تغییر نموده است.

۵- در بخش راه، تلاش، در جهت خروج شهرستان از بن بست واتصال کوهدشت  به ماهیدشت  وکرمانشاه  از مسیر تنگ گرمه بخش  درب گنبد

توانایی های بالقوه موجود در راه توسعه اقتصادی:

۶ – وجود نیروی کارارزان به ویژه در روستاها و حتی شهر کوهدشت

۷- استعداد توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی ، با توجه به وضعیت آب و هوایی ، (وجود آب فراوان فصلی وروان آبها درصورت مهار)، زمین  حاصلخیز

۸- استعداد شهرستان با توجه به وضعیت مناسب اراضی – آبهای سطحی و زیر زمینی به منظور تولید گل و نهال وگیاهان دارویی و باغات میوه در سطح وسیع …

۹- استعداد بخشی از بیشه زارهای حاشیه رود خانه سیمره با توجه به طبیعت زیبای آنها

برای ایجاد مراکز تفرجگاهی – جاذبه های توریستی-–

۱۰-فعال نمودن واحد های تولیدی چرم وپوست وابسته به بخش دامداری

۱۱- وجود معادن گچ، آهک، شن، ماسه و خاک رس

۱۲- وجود آثارو ابنیه تاریخی وطبیعی که با برنامه ریزی های مدیریتی و افزایش سرمایه گذاری درصنعت تورسیم منطقه می تواند با جلب  توریست به افزایش رفاه ساکنان ناحیه  یاری کند .ازجمله چشمه های گوگردی طرهان ، سیاب ––،دره های ویزنهار – میرملاس – وجود عرصه های طبیعی زیبا نظیر آبشار وتنگه شیرز – جنگلهای بلوران، غارهای نظیر کلمانکره – بردسفید– غار ویزنهار- نقوش صخره ای هومیان -قلعه زاغه- سرخ دم-زرده سوار-

بسترهای سر مایه گذاری که ضرورت دارد بدانها توجه بیشتری صورت گیرد:

– عدم امکانات آبیاری و توسعه شبکه های مدرن  وکشاورزی مکانیزاسیون

– کمبود امکانات زیر بنایی برای بخش صنعت و عدم حمایتهای لازم از این بخش

– محروم بودن تعداد قابل ملاحظه ای از روستاها از نعمت آب شرب و راه روستایی

– کمبود فضاهای آموزشی و امکانات و فضاهای فرهنگی (باتوجه به استانداردها) مانند مجتمع فرهنگی وهنری – کتابخانه های عمومی

– کمبود امکانات و نیروهای انسانی در حوزه بهداشت ودر مان

– کمبود دبیرستان ها و هنرستان های کشاورزی و کارگاهای آموزشی حرفه ای و صنایع دستی

بنابراین خواسته به حق اقشار مختلف مردم است از مسولین مطالبه نمایند که با وجود این استعدادها و کمبوهای محلی ومنطقه ای چه برنامه های کاربردی برای رفع سیاهه نقایص شهرستان  را دارا می باشند.

منابع و مآخذ:

– امان الهی بهاروند، سکندر ،علل کندی توسعه در لرستان

– بررسی علل بیکاری مناطق شهری استان  لرستان ،دانشگاه شیراز ، پایان نامه کارشناس ارشد ۱۳۷۹

– بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر توسعه در لرستان ، صدا وسیمای مرکز لرستان

– رضایی محمد جواد، طرح تفصیلی شهرستان کوهدشت

– جفرافیای استان لرستان

 

 

برچسب‌ها

دیدگاه

 1. درود خدا بر حاج فریدون سوری

  [پاسخ]

 2. زنده باد آقای سوری خیلی جالب مسائل و مشکلات و ظرفیت های شهر را توضیح داده اید

  [پاسخ]

 3. درودبرشما
  کوهدشت نیاز به توسعه همه جانبه دارد باید از زیرساخت ها شروع کرد

  [پاسخ]

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط