اصغرزاده: رسانه و تریبون نماز جمعه دست شماست ما چطور در انتخابات شرکت کنیم؟

ابراهیم اصغرزاده در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز، گفت: شورای نگهبان به عنوان عالی ترین مرجع تقنینی کشور یکی از مهمترین تصمیم گیری های نظام را تایید کرد و نشان داد که ساعت ها کار کارشناسی دیپلمات ها را پذیرفت.

وی اضافه کرد: من نمیدانم یک عده چرا اینقدر عقل ندارند که تصمیم مهم نظام را با مداحی و گریه و شانتاژ کنار می گذارند؛ یک عده نا آگاهِ داخلی وقتی روی صورت دختر ایرانی اسید میپاشند، چرا تحصن و گریه نمی‌کنند؟

همراستا خواندن احمد قوام،مصدق، روحانی و ظریف توسط اصغرزاده

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: دولت روحانی مسیری رو طی میکند که مردم انتخاب کردند. در گذشته اگر زیرکی احمد قوام نبود امروز آذربایجان و تبریز از ایران جدا شده بود؛ آن زمان نخست وزیر با زیرکی قادر به انجام این مهم شد. ملی شدن صنعت نفت هم توسط دکتر مصدق استیفا شد. در قضیه سفارت آمریکا هم که من هم درگیر بودم، به دلیل عدم وجود دیپلمات های خبره گیر کردیم.

اصغرزاده تأکید کرد: روحانی قدم مهمی برداشت. قرار نیست ایران با دنیا بجنگد، انتخاب کادر مجرب و هماهنگی با رهبری دو اقدام مناسب توسط روحانی بود که حاکمیت دوگانه ایجاد نشود. اگر تدبیر رهبری نبود به این نقطه نرسیده بودیم؛ اما این فقط ده درصد راه است.

وی افزود: دولت احمدی نژاد این مملکت را شخم زد و به کویر تبدیل کرد و نسل های آینده گریبان گیرش خواهد بود. مذاکره با غربی ها قبل از دولت روحانی شروع شد و این تصمیم نظام بود.

وی با بیان اینکه اما دیپلمات کارش سیاست است و باید تریبون دستش باشد، گفت: در مذاکره باید پذیرفت که یک قدم ما برویم یک قدم هم طرف مقابل بیاید و البته دولت روحانی با اقتدار مذاکرات را جلو برد.