سرخط خبرها
امروز: جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶ | ۱۸:۵۶:۵۰آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ،‌ ۰۸:۱۰
۲۱ مهر ۱۳۹۴در ۷:۳۳ ب.ظ تعداد بازدید: 590 بازدید کد خبر:45128 چاپ خبر

فضای مجازی ابزار تکامل و پرورش یا انحراف و فروپاشی انسان!

0

فرشید گراوند

فرشید گراوند/ کشکان: ﺁﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻋﺰﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ،ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ خواب شیرینی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.چقدر عجیب است،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﯽﮐﺴﯽ، ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ، ﺩﺭﺩﻫﺎیشان ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﻤﻪ […]

IMG-20150923-WA0000-294x400

فرشید گراوند/ کشکان:

ﺁﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻋﺰﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ،ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ خواب شیرینی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.چقدر عجیب است،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﯽﮐﺴﯽ، ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ، ﺩﺭﺩﻫﺎیشان ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ کرده و دایه و مونس هم می شوند،این درحالی است که این ﺧﺎﻧﻪ ی مجازی ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ بام اش بزرگ تر و ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﺗﺮ می شود ولی مساحت و ظرفیت اش ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺖ ﮐﻪ کسی جای کسی را تنگ نکرده ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﻤﺪﺭﺩ،ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﻁ نموده و آرامیده ایم.
عادت روزانه ماست که ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺩﺭﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ بی جان ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ بکوبیم تا ﺗﺨﻠﯿﻪ روحی و احساسی ﺷﻮﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻋﻤﻖ ﺩﺭﺩﻫﺎی رنگارنگ آﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺎﺩ و حاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ بسیج کمدین ها در برنامه های همچون خنداونه، هم دﯾﮕﺮ نمی توﺍﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ی ﻣﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ایران را از لیست غمگین ترین کشورهای دنیا خارج کند.
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ،آن ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
آری ﺩﯾﺮ ﺯﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻥ نمی ﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺎﻥ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﻧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑه ﻤﺎ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﻗﻮﺕ می بخشد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻪ رسالت و نیت ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ نهفته است،ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭ روزمرگی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ،دﺭ ﺁغوﺵ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎزﯼ ﻭ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﻻﻧﻪ کرده ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ بقول “صادق هدایت” ﺭﻭﺡ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ انتزاعی، ﺩﺭ ﻣﺎ خانه ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺳﻄﺤﯽ و مسکنی کوتاه مدت ﺑﺮ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ گذارده شود.
لیکن بنده معتقدم هرچه قدر که صنعت فرهنگی تلویزیون ما کوشید تا برای مردم ما برنامه های مد نظرش را تهیه و تحویل افکار عموی دهد و کتاب های ما را از مدارس تا دانشگاه در یک مسیر و چارچوب مشخص کانالیزه و مهندسی کند،اما در چند سال اخیر به یک باره، ما در مسیر سونامی اطلاعات متفاوت و متضاد و غیرمستند فضاهای مجازی؛ برادران فیس بوک،واتس و تلگرام و لاین و…..قرار گرفته و تا دراز مدت بسیاری از بودن ها و بایدمان در معرض فروپاشی و لرزش و تغییر قرار گرفته و بسیاری از ارکان ساخته شده ی سنتی و از پیش شکل گرفته ی ما، آجر آجر از هم فروپاشیده شود و زمان و مکان را بی معنی کرده و هرچه گذشتگان رشته کرده بودند، پنبه کند.
واقعا جای تامل است این تغذیه ای اطلاعاتی با این حجم گسترده و متنوع بسود ما بوده و باعث روشن شدن لایه های تاریک زندگی ما و بریدن زنجیرهای جهالت و اسارت می شود یا ما را به پرتگاه تشویش و سرگردانی روزانه رسانده و از مسیر عادی و منطقی و هویت و ثبات قبلی بدر می کند. اما ای کاش دیوار بلند فیلترینگ به آن شدت ما را محروم و محدود نمی کرد تا این حجم سریع و طوفانی تغییرات کمی آرام تر و آهنگین تر و از گذشته ای قبل تر ما را گام به گام در می نوردید بلکم ما با عقل و خرد خویش به پرادزش و کد گذاری تک تک اطلاعات دریافتی خویش می پرداختیم تا اسیر این شک و تردید و دوراهی و تشویش ها و اضطراب های روزانه پیش روی خویش نمی شدیم و در برابر این حجم اطلاعات، عقلانی و گزینشی عمل نموده و باتوجه به صلاح خویش و در جهت کمال و رشد ذهنی مان و مخصوصا در حیطه های آموزشی و درسی بصورت مدون و انتخابی و از روی هدف و اشتیاق اطلاعات لازم و مورد نیاز را دریافت و پردازش نموده تا این دوگانگی در ما بوجود نیامده و هرگز خطر انحراف به بیغوله و بی راهه ما را تهدید نمی کرد و بهتر آنکه، ما بجای مقاومت و ترس و دلهره در برابر این فضاهای اطلاعاتی،بنابر اعتقاد هابرماس جامعه شناس بزرگ معاصر قادر به هدایت و بهرمندی از این ابزار نوین ارتباطی در جهت آگاهی بخشی و شفاف سازی افکار عمومی و رشد خرد جمعی و درنهایت رها سازی از هر آنچه اسارت و بندگی انسان را بدنبال داشت،پیش می رفتیم.

 

 

 

 

برچسب‌ها

دیدگاه

 1. درود بر دکتر گراوند مطالب جامع وکاملی بیان فرمودید متشکر

  [پاسخ]

 2. بسیار توصیف نقادانه خوبی بود.اما به نظرشماراه حل چیه

  [پاسخ]

 3. سپاس دوستان؛
  راه حل مدیریت و فرهنگ سازی و زمانبدی و هدایت و استفاده ی درست از این فضا بر حسب نیاز است که بهتر بود از پیش تر برنامه ریزی می شد و همانطور که در آخر مطلب بدان اشاره شد؛
  ای کاش دیوار بلند فیلترینگ به آن شدت ما را محروم و محدود نمی کرد تا این حجم سریع و طوفانی تغییرات کمی آرام تر و آهنگین تر و از گذشته ای قبل تر ما را گام به گام در می نوردید بلکم ما با عقل و خرد خویش به پرادزش و کد گذاری تک تک اطلاعات دریافتی خویش می پرداختیم تا اسیر این شک و تردید و دوراهی و تشویش ها و اضطراب های روزانه پیش روی خویش نمی شدیم و در برابر این حجم اطلاعات، عقلانی گزینشی عمل نموده و باتوجه به صلاح خویش و در جهت کمال و رشد ذهنی مان و مخصوصا درحیطه های آموزشی و درسی بصورت مدون و انتخابی و از روی هدف و اشتیاق اطلاعات لازم و مورد نیاز را دریافت و پردازش نموده تا این دوگانگی در ما بوجود نیامده و هرگز خطر انحراف به بیغوله و بی راهه ما را تهدید نمی کرد و بهتر آنکه، ما بجای مقاومت و ترس و دلهره در برابر این فضاهای اطلاعاتی،بنابر اعتقاد هابرماس جامعه شناس بزرگ معاصر قادر به هدایت و بهرمندی از این ابزار نوین ارتباطی در جهت آگاهی بخشی و شفاف سازی افکار عمومی و رشد خرد جمعی و درنهایت رها سازی از هر آنچه اسارت و بندگی انسان را بدنبال داشت،پیش می رفتیم.

  [پاسخ]

 4. درود بى پاىان بر شما آقاى دکتر

  [پاسخ]

 5. مثل همىشه عالى بود

  [پاسخ]

 6. کار جهان هر چه شود *کار تو کو بار تو کو گر دو جهان بت کده شد*آن بت عیار تو کو گیر که قحط است جهان*نیست دگر کاسه و نان ای شه پیدا و نهان*کلبه و انبان تو کو…………………….

  [پاسخ]

 7. دکتر گراوند
  مطالب شما همیشه برای ما شیرین و حرف دل این نسل سوخته هست

  [پاسخ]

 8. با تشکر و سپاس از جناب دکتر
  به بحث تازه ای اشاره فرمودید
  متاسفانه ما فضای مجازی را خوب و دقیق نمی شناسیم
  گسترش فضای مجازی در درون خانواده‌ها تغییرات اساسی ایجاد کرده که از جمله می‌توان به کاهش ارتباط والدین با فرزندان، از میان رفتن حریم بین فرزندان والدین و شکاف نسلی اشاره کرد.
  این روزها استفاده از برنامه‌های فضای مجازی به‌شدت در جامعه رایج شده و به یکی از اصلی‌ترین راه ارتباطی بدل شده و اگرچه می‌توان از آن‌ها استفاده مفید و مؤثر کرد اما متاسفانه پیامدهای منفی و آسیب‌های آن‌بسیار بیشتر است.

  [پاسخ]

 9. اگر هم منظور عدم فیلترینگ برای افراد علمی باشد که به نظر بنده، دانشمندان، دانشجویان، اساتید و …. می توانند خیلی از مطالب علمی مورد نیازشان را تهیه کنند.
  در کل بهتر بود که ابتدا با استدلال و شواهد علمی به این موضوع می پرداختید که: «آیا ظرفیت لازم برای برداشتن فیلترینگ به صورت عمومی هست یا خیر»
  و البته قطعاً می دانید که چنین تحقیقی نیازمند به اطلاعات خاصی است، مثلاً چه بسا بتوان در قالب یک طرح مطالعاتی، جامعه هدفی را انتخاب کرد و به صورت آزمایشی فیلترینگ را برای آنها برداشت و البته همزمان تمام فعالیتهای آنها را به صورت غیرمحسوس(که واقعی باشد) زیرنظر گرفت، و مشخص کرد که مثلاً چه میزان فعالیت علمی دارند و چه میزان فعالیت غیرعلمی دارند، و ….. و در نهایت نتیجه گیری کرد.
  شاید آن زمان بتوان تصمیم درست تری در این مورد گرفت
  و تصور بنده چنین است که امثال این طرح ها اجرا شده است،
  چرا که گاهی دیده ایم که فیس بوک و امثالهم فیلتر نشده اند.
  و در آخر هم ما یک ترس منطقی داریم و یک ترس غیرمنطقی، ترس منطقی یعنی ترسیدن و اتخاذ تابیر لازم برای رویارویی با آن وضعیت، این طور ترسی لازم است.
  موفق و موید باشید

  [پاسخ]

 10. با سلام و خداقوت
  به هر حال بخشی از مدیریت این فضا و استفاده صحیح از آن، فیلترینگ موضوعات مخرب است.
  به نظر بنده به همین صورت نمی توان گفت که عدم فیلترینگ موجب توسعه و رشد عقلی می شود، بنابه چه دلیلی؟ مطابق کدام استدلال منطقی؟
  شما وضعیت بیشتر جمع های و نشست های دوستانه و عمومی را ببینید؛
  آیا حول حل یک مشکل گفتگو می شود؟
  یا یک راهکار خاصی مورد مطالعه قرار می گیرد؟
  یا گفتگو درباره ساخت یک ابزار و دستگاه مفید است؟
  و یا بدنبال خلاقیت علمی و فنی خاصی هستیم؟
  و …
  بیشتر گفتگوهای دوستانه و عمومی یا درباره خوشگذارنی و مسایل رفاهی است و در بهترین حالت که بگوییم گفتگوی علمی صورت گرفته است، درمورد مسایل سیاسی آنهم به صورت غیرعلمی بحث می شود.
  خب آیا چنین فضای فکری توان بهره برداری از یک فضای کاملاً باز مثل اینترنت را دارد؟
  .
  به بیان دیگر سطح مشکلی که با آن مواجه می شویم، باید نسبت خاصی با توان رویارویی ما داشته باشد، و گرنه اگر توان رویارویی ما بسیار پایین باشد، رویارویی خسارات فراوانی خواهد داشت.
  .
  در هر صورت برای پاسخ دقیق به این سوال که فضای اطلاعاتی اینترنت، مضر است یا مفید، باید از روی تحقیق و با دلیل صحبت کرد، مثلاً می توان جامعه آماری از عموم مردم، را در نظر گرفت، مدتی آنها را تحت نظر داشت و اینترنت بدون هیچ محدودیتی برای آنها در نظر گرفت، سپس می توان با استفاده از معیارهایی مثل میزان بازدید از مطالب علمی، غیرعلمی، منحرف کننده، غیرمنحرف کننده و … به ارزیابی وضعیت آن جامعه آماری پرداخت.
  هر چند احتمال اینکه چنین مطالعاتی توسط سازمانهای مرتبط با اعمال فیلترینگ صورت گرفته باشد، خیلی زیاد است، چرا که گاهاً دیده ایم در محدوده های خاص زمانی، مثلاً سایتهایی مثل فیس بوک و … فیلتر نشده اند.
  .
  گذشته از این ها، غالباً فیلترینگ در مورد موضوعات خاص اعمال می شود، موضوعاتی که کمتر مرتبط با علوم دانشگاهی و … هستند، هرچند دانشمندن، دانشجویان، اساتید و …. دسترسی های خاص بسته به نوع نیازشان می توانند داشته باشند، بنابراین بازهم به نظر نمی رسد که اعمال فیلتر بر سر راه جریان اطلاعاتی اینترنت، برای جامعه علمی مشکل ساز باشد.
  .
  در آخر اینکه این فضاها قادر به هدایت افراد هستند، قطعاً هستند، ولی اینکه این فضا «قادر بر هدایت باشد»، ربطی به این موضوع ندارد که دیگران هر آنچه در این فضا قرار داده اند، هدایت کننده برای ما باشد. چه بسا نباشد، و چه بسا مفهوم آنها از «هدایت» غیر از «هدایت مورد نظر و مطلوب جامعه ما» باشد.
  موفق و موید باشید

  [پاسخ]

 11. ضمن تشکر از جناب دوست محمدی بابت تایید کامنت دوستان در جهت شکل گیری بحث در کانال مورد انتظار؛
  بسیاری از موارد ذکرشده توسط دوستان حاوی نکات خوبی ست خصوصن دوستانی که نقد کردند.بنده لازمست در جواب یکبار دیگر اشاره کنم که منظور از فیلترینگ کوتاه کردن و نرم کردن دیوار فیترینگ است که برداشتن کامل و بی گزینش یا برعکس فیترینگ صدرصد اصلاعات ورودی ….

  [پاسخ]

 12. لازمست دوباره چند گزیده خدمت دوستان از متن مورد نظر برجسته شود؛

  [پاسخ]

 13. واقعا جای تامل است این تغذیه ای اطلاعاتی با این حجم گسترده و متنوع بسود ما بوده و باعث روشن شدن لایه های تاریک زندگی ما و بریدن زنجیرهای جهالت و اسارت می شود یا ما را به پرتگاه تشویش و سرگردانی روزانه رسانده و از مسیر عادی و منطقی و هویت و ثبات قبلی بدر می کند. اما ای کاش دیوار بلند فیلترینگ به آن شدت ما را محروم و محدود نمی کرد تا …………….

  [پاسخ]

  Θ∞Θ در :

  هرچند که سطح مورد نظر خودتان را از فیلترینگ مشخص نکردید که مثلاً دیوار بلند چیست و دیوار مناسب چیست، اطلاعات مفید کدام است و اطلاعات غیرمفید چیست و …
  اما نمیشود مسیر عادی زندگی خودمان را مسیر منطقی بنامیم چه بسا که بسیاری از ما (کل جامعه مد نظر است) در مسیر منطقی نباشیم، ولی می توانیم از این دیدگاه بیندیشیم که ارایه اطلاعات با این درجه از آزادی، چه بلایی بر سر یک انسان دارای مسیر منطقی می آورد.
  در کل به نظر بنده اثرگذاری فضای نت با فیلترینگ محدود یا بدون فیلترینگ، متناسب با توان تحلیل منطقی فرد مورد نظر است
  صددرصد همه انسانهای در یک سطح از منطق و قدرت استنباط منطقی نیستند، یکی سریعتر و دیگری دیرتر به ادراک می رسد،
  لذا ابتدا فرض می کنیم که با یک انسان رشد یافته (منظور قدرت استنباط عقلی قوی و با پردازنده های منطقی بالا و البته دارای بنیانهای منطقی استوار و درست) مواجه هستیم، قطعاً چنین فردی از فضای نت بهره کافی را خواهد برد، بدون هیچ خطری
  حال فرض می کنیم که با یک انسان با قدرت استنباط عقلی ضعیف مواجهیم، و یا با شخصی که پردازنده های منطقی بالایی دارد، اما بنیانهای منطقی درستی را برای خودش اتخاذ نکرده است، قطعاً چنین فردی هم از این فضا آسیب های بسیاری خواهد دید.
  خب از خود بپرسیم که در چه سطحی از منطق و با چه بنیانهای منطقی هستیم؟
  معیار ما برای تعیین سطح توانایی عقلانی خودمان چیست؟
  و کلی سوال دیگر باید از خودمان بپرسیم که آیا ورود به چنین فضای بازی به نفع مان هست یا خیر؟

  [پاسخ]

 14. باعرض سلام وخسته نباشیدب مدیریت محترم وبیانات جامع دکترگراوند

  [پاسخ]

 15. حدیث یزدان پناه

  درود جناب گراوند
  فرمایشات شما عالی و حرف دل خیلی از پیر و جوونهای این مرز و بوم. ای کاش راه چاره ای پیدا بشه.
  موفق و سربلند باشید.

  [پاسخ]

 16. درود بر شما اقای گراوند مطلب زیبایی بود.کسانی که در فضای مجازی کار می کنند ، هم اوقات فراغت خود را پر می کنند و هم به فضایی رسیده اند که جواب اکثر سوالاتشان را در آن می یابند. این جوابها گاه غیر مستند و غرض ورزانه و گاهی هم حقیقت محض است. در این میان کسانی هستند که میتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و تصمصم مناسب و عکس العمل منطقی نشان دهند ، اما هستند کسانی که خود را به دست جریان بسیار سیال فضای مجازی می سپارند و معلوم نیست که از کجا سر در خواهند اورد.شاید اکثر بد اخلاقیها و ناسزا گویی ها و با توهین سعی بر قبول نظر خود بر دیگران داشتن از همینجا نشات بگیرد.به نظرم حضور افراد متخصص در امور مختلف که کاربران فضا آنها را بشناسند و نقطه ی مقابل نظراتشان شوند می تواند در استفاده ی صحیح از این فضا کمک کند. متاسفانه اکثر افراد صاحب نظر از حضور در فضای مجازی به علل مختلف خود داری می کنند ،شاید هم حق داشته باشند.

  [پاسخ]

 17. باسپاس و تشکر از دوستان عزیزی که وقت گرانبهای خویش را به خواندن این یادداشت اختصاص داده و نظرات گرانبهاتر و ناقدانه ی خود را جهت آگاهی و روشن شدن بخش های که از دید بنده پنهان شده بود،ارایه دادند.

  [پاسخ]

 18. سلام دکتر.حرفات حرف نسل سوخته بود مرسی دکتر

  [پاسخ]

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط