سرخط خبرها
امروز: جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۳:۱۸آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ،‌ ۱۲:۴۳
۱۲ بهمن ۱۳۹۲در ۱۰:۴۲ ق.ظ تعداد بازدید: 2,752 بازدید کد خبر:19496 چاپ خبر

نکاتی برگزیده در راستای اجرای یک مناقصه ی قانونی (بخش دوم)/ علی قائدرحمتی

0

  نکاتی برگزیده در راستای اجرای یک مناقصه ی قانونی (بخش دوم) علی قائدرحمتی ‌(رئیس اداره ی حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان) نکته دوم : کمیته فنی بازرگانی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار […]

IMG

 

نکاتی برگزیده در راستای اجرای یک مناقصه ی قانونی (بخش دوم)

علی قائدرحمتی ‌(رئیس اداره ی حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان)


نکته دوم : کمیته فنی بازرگانی

هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار " مدیر کل استان " انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها مطابق مفاد ماده 19 قانون و سایر وظایف مقرر درقانون را به عهده دارد.

– هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت " پاکت ج " مجاز است " ردیف ج ماده 19 قانون " : می بایست پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی بازرگانی را کسب نکرده و پذیرفته نشده اند ناگشوده به آنها در قبال اخذ رسید مسترد گردد . " بند د ماده 19 قانون "

در تعیین و ابلاغ کتبی اعضای کمیتۀ فنی بازرگانی و با امضا مدیر کل استان دقت شود که حداقل سه عضو خبره عضویت و نظرات کارشناسی آنها مد نظر و صورت جلسه را " صورت جلسه با یک فرمت مناسب مناقصات تهیه گردد " تهیه و امضا نماینده در این خصوص پیشنهاد می شود کمیته مذکور با مسئولیت یکی از معاونین ذیربط اداره کل بسته به موضوع مناقصه و عضویت کارشناس مسئول حراست اداره کل و سه کارشناس خبره فنی بازرگانی متناسب با موضوع مناقصه تشکیل شود . به عنوان مثال در مناقصه خرید تجهیزات مجموعه های آموزشی و کمک آموزشی اعضای کمیته شامل 5 نفر 1-  معاون اداری مالی اداره کل و در صورت معاون ، متصدی پست سازمانی مشابه  2- کارشناس مسئول حراست 3- سه کارشناس فنی خبره ذیربط با مدرسین ذیصلاح آموزش و پرورش و متناسب با تجهیزات مورد مناقصه تعیین برای آنها ابلاغ صادر ، دعوت نامه ارسال ، پی گیری حضور در جلسات و امضاء صورت جلسات توسط 5 نفر عضو انجام پذیرد .

 

وضایف کمیته فنی بازرگانی :

الف ) قبل از بازگشایی پاکات

بررسی اسناد ارزیابی کیفی " ارجاعی از طرف مدیر کل استان " طی برگزاری جلسات لازم و دادن امتیاز به متقاضیان بر اساس معیارها م شاخص های مندرج در اسناد ارزیابی ، تنظیم صورت جلسه و ارائه به مدیر کل استان

در مناقصات دو مرحله ای که بررسی فنی بازرگانی انجام می شود دستگاه مناقصه گزار " کمیسیون مناقصه اداره کل پاکات ب را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می دهد ." کمیته مذکور در مهلت ذکر شده در صورت جلسه اول کمیسیون مناقصه اداره کل ، نسبت به برگزرای جلسات لازم اقدام و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات را بر اساس معیارها بر شاخص های ارزیابی که به طور صریح و شفاف در اسناد مناقصه ذکر شده است انجام و امتیاز هر یک از مناقصه گران را مشخص و صورت جلسه لازم را انجام و مستند می نماید . در صورت جلسه اسامی مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز شده و همینطور اسامی مناقصه گرانی که امتیاز لازم را " حداقل امتیاز لازم که قبلاً در اسناد مناقصه ذکر شده است " کسب نکرده اند ذکر می شود .

ب) بعد از بازگشایی پاکات :

پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجۀ ارزیابی طی صورت جلسه ای به کمیسیون مناقصه اداره اعلام می کند " ردیف ب ماده 20 قانون "

یادآوری برخی موارد که عدم رعایت آنها ممکن است باعث تذکر دستگاه های نظارتی و یا ابطال مناقصه شده و برای دستگاه اجرائی مشکلاتی ایجاد نماید :

 

الف) خاص مناقصات پروژه ها :

– انجام برآورد صحیح کار

– تهیه نقشه های اجرائی کامل

– ظرفیت لازم کاری داشتن پیمان کاران ساختمانی

ب) کلیه مناقصات " امور پیمانکاری ، تأمین کالا و تجهیزات "

– تأمین اعتبار مکفی در موافقت نامه

– تدوین شرایطی در اسناد مناقصه که موجب رقابت آزاد گردد و از انحصاری شدن مناقصه پیشگیری کند .

– انجام ارزیابی کیفی " ارزیابی توان انجام تعهدات "پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا بر اساس مفاد آیین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون و دادن امتیازات بر اساس معیار هاو شاخص های ذکر شده در اسناد " مطابق فصل سوم آیین نامه مذکور برای مناقصه پروژه ها و فصل چهارم برای خرید تجهیزات و ……." ضروری است .     

–  دقت شود برای کلیۀ مناقصات عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی ضروری و برای مناقصات محدود نیز به جز ( 1- استفاده از فهرست یک دستگاه مرکزی ( در صورت انتشار از طرف سازمان مرکزی نوسازی ) و یا از فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت داری که پس از برگزاری عمومی یا محدود ارزیابی کیفی گردیده و حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد ) ضروری می باشد .

– رعایت نصاب معاملات دولتی و عدم تقسیم پروژه به پروژه های کوچکتر ( و یا خرید تجهیزات و خرد کردن آن ) که موجب قرار از مقررات قانونی می شود .

– ارائه ضمانت نامه های معتبر از سوی مناقصه گران 

– رعایت مقررات نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ( مکتوب و الکترونیکی ) بر اساس آیین نامه اجرایی بند و ماده 23 قانون .

– داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا

– داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی

– فراخوان مناقصه بر اساس مفاد ماده 13 قانون تنظیم و روزنامه های کثیر الانتشار آگهی و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردد .

– اسناد مناقصه مطابق مفاد ماده 14 قانون تهیه و بطور یکسان به همه متقاضیان تحویل شود .

– تشکیل به موقع جلسات مناقصه و فنی بازرگانی یا حضور کلیه اعضاء ، تنظیم صورت جلسات لازم و مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی و اطلاع رسانی قانون مستند شوند .

– تشکیل جلسات کمیسیون مناقصات دو مرحله  ای با حضور رییس دستگاه ( مدیر کل استان ) مطابق بند ماده 5 قانون

– لاک و مهر بودن کلیه پاکت های پیشنهادی و رسید دبیرخانه

– مکلف بودن دستگاه مناقصه گزار ( اداره کل استان ) به درج محل و زمان گشایش پیشنهادها در فراخوان ( ردیف 4 بند الف ماده 13 قانون ) و اسناد مناقصه ( ردیف 3 بند ب ماده 14 قانون ) و اجرایی نمودن آن .

– مکلف بودن دستگاه مناقصه گزار ( اداره کل استان ) به دعوت از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهاد های مالی ( بند د ماده 18 قانون ) بنابراین تهیه فرم دعوت نامه و اخذ رسید از دعوت شونده تهیه فهرست اسامی مناقصه گران ، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه و ضمیمه نمودن آن به صورتجلسه کمیسیون مناقصه ( با ذکر نام و نام خانوادگی ، سمت ، امضاء ) می تواند دلیل محکمی بر برگزاری مناقصه قانونی باشد .

" فرآیند برگزرای مناقصات و یادآوری برخی نکات آن ( ماده 9 قانون برگزاری مناقصات ) "

الف) تأمین منابع مالی :

اداره کل استان مکلف است نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب را در اسناد مرتبط قید نماید ( بند الف ماده 10 قانون )

– موضوع پیش بینی منابع مالی و و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرائط و اسناد مناقصه قید و تعهد شود . ( بند ب ماده 10 قانون )

ب) تعیین نوع مناقصه ( یک مرحله ای و دو مرحله ای ، عمومی یا محدود )

ج) تهیه اسناد مناقصه ( مطابق مفاد 14 قانون تهیه گردد ) ذیلاً برخی نکات که ذکر آنها در اسناد مناقصه الزامی است یادآوری می گردد :

– در اسناد مناقصه ضروری است شرح کار ، مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات لحاظ گردد .( ردیف 6 بند ب ماده 14 قانون )

– معیار ها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور صریح و شفاف درج گردد ( ردیف 8 بند ب ماده 14 قانون و فصول سوم ، چهارم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران )

– معیارها و روش ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها درج گردد ( بند الف ماده 29 قانون )

ضریب تأثیر بر حسب اهمیت کیفیت مورد انتظار بین 10 تا 40 درج گردد ( تبصره 1 ردیف 5-1 و 5-2 ذیل بند الف ماده 12 آیین نامه نظام مستند سازی )

– حداقل امتیاز فنی بازرگانی بین 50 تا 70 درج گردد ( تبصره 2 ذیل بند الف ماده 12 آیین نامه نظام مستند سازی )

– حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ( بین 70 تا 50 درج گردد )

– در اساد مناقصه درج گردد که ارزیابی مالی پیشنهادهای پذیرفته شده بر اساس فرمول قیمت تراز شده ردیف 5-1 ذیل بند الف ماده 12 آیین نامه نظام مستند سازی انجام و کمترین قیت تراز شده برنده مناقصه خواهد بود که بر اساس قیمت پیشنهادی مناقصه گری که کمترین قیمت تراز شده را کسب کرده باشد قراردادت منعقد می گردد .

– در اسناد مناقصه حد نصاب تعداد مناقصه گران مورد نظر اداره  کل درج گردد ( مستنبط از بند 1 ردیف الف ماده 24 قانون ) می توان 2 یا 3 و یا بیشتر را تعیین نمود اما در صورتی که به هر دلیل درج نگردیده باشد به نظر می رسد با توجه به مفاد مواد 6 ، 20 ، 21 قانون حداقل نصاب لازم در مناقصات سه مناقصه گر باشد .

– در اسناد مناقصه مدت اعتبار پیشنهادات به تشخیص اداره کل درج گردد ( دو ماه ، سه ماه و یا بیشتر) و قراداد با برنده مناقصه می بایست پیش از پایان مدت اعتبار مذکور منعقد گردد ( بند الف و ب ماده 21 قانون )

– میزان تضمین معتبر شرکت در مناقصه ( حداقل 5 درصد برآوردی معامله برای مناقصه خرید کالا و تجهیزات و مطابق بند الف ماده 5 آیین نامه تضمین برای معاملات دولیت برای مناقصات پیمان کاری پروژه ها )

د) ارزیابی کیفی منافصه گران ( ارزیابی توان انجام تعهدات ، ردیف ب بند الف ماده 9 قانون ، ماده 12 قانون و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون )

قبل از انتشار آگهی ارزیابی کیفی اقدامات مندرج در ماده 6 آیین نامه ارزیابی کیفی انجام شود .

– ارزیابی کیفی باید در ابتدای فرآیند مناقصه انجام شود و پیش از گشودن پاکت های الف ، ب ، ج این مهم انجام شود .

– آگهی ارزیابی توان انجام تعهدات ( ارزیابی کیفی ) می بایست قبل یا همزمان با فراخوان مناقصه ( با شرط اینکه حداقل دو هفته زمان داده شود ) در روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی مناقصات درج گردد و اسناد ارزیابی به طور مساوی و عادلانه بین متقاضیان توزیع شود .

– مفاد آگهی ارزیابی کیفی می بایست حداقل های پیش بینی شده در ماده 7 آیین نامه ارزیابی کیفی را شامل شده باشد .

– در اسناد ارزیابی کیفی معیارها و روش های ارزیابی و حداقل امتیاز قابل قبول ( بین 70 تا 50 ) بر اساس فصل سوم آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی برای مناقصه پروژه ها و بر اساس فصل چهارم آیین نامه مذکور برای مناقصات تأمین تجهیزات و کالا بطور صریح و شفاف با ذکر اهمیت وزنی و روش محاصبه و حداقل امتیاز قابل قبول درج گردد .

– به طور معمول اسناد ارزیابی کیفی در یک زون کن مناسب از طرف مناقصه گر به دستگاه مناقصه گزار تحویل می گردد و این موضوع را می توان در اسناد ارزیابی ( نحوه ارائه اسناد ارزیابی بصورت زون کن و یا پاکت ) نیز درج نمود .

– در صورت ارزیابی کیفی در ابتدای فرآیند مناقصه انجام گردد بعد از انقضای مهلت ( حداقل دو هفته باید فرصت داده شود ) و تحویل اسناد ارزیابی مناقصه گران ، کمیتۀ فنی بازرگانی دستگاه مناقصه گزار نسبت به بررسی و ارزیابی ( و در مورد کالا ، بررسی نمونه های آن به میزان امتیاز و وزن آن را در اسناد ارزیابی مشخص نموده است ) و تهیه فهرست کوتاه اقدام و صورت جلسه لازم تنظیم و به کمیسیون مناقصه اداره کل ارجاع می گردد .

– دعوت نامه مناقصه برای تمامی شرکت های فهرست کوتاه ( طبق بند الف ماده 10 آیین نامه ارزیابی کیفی حداقل 5 مناقصه گر در کارهای پیمان کاری و سه مناقصه گر در مناقصه تأمین کالا و تجهیزات ) با قید مدت لازم ارسال می شود و درخواست می شود پیشنهادات خود را در پاکات الف ، ب ، ج لاک و مهر شده ( در طی مدت از پایان مدت ارائه اسناد مناقصه ) به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند .

– مدت حداقل 10 روز ( پس از تاریخ دعوتنامه که از وصول آن به طریق مقنضی اطمینان حاصل می شود ) برای مناقصه گران در اخذ اسناد مناقصه ( اخذ پاکات الف ، ب و ج ) الزامی است .

توجه : در صورتی که فرصت کافی داشته و تعجیل در کار نباشد ارزیابی کیفی ( حداقل دو هفته به مناقصه گران فرصت داده می شود ) انجام و بعد از تشکیل جلسات ارزیابی و دادن امتیاز به مناقصه گران ، از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند برای ارائه اسناد مناقصه ( پاکات الف ، ب و ج ) و با دادن حداقل فرصت 10 روزه به آنان دعوت به عمل می آید . اما در صورتی که فرصت کافی نداشته و بخواهیم در کمترین زمان ممکن مناقصه برگزار گردد با دادن حداقل فرصت 14 روزه ( برای ارائه اسناد ارزیابی کیفی و پاکات الف و ب و ج ) مناقصه برگزرا می گردد . بدیهی است در هر صورت با توجه به اینکه آگهی ارزیابی کیفی ( و یا آگهی مناقصه برای حالت دوم فوق ) در روزنامه های کثیرالانتشار درج شده مناقصه عمومی تلقی می شود .

– ارزیابی کیفی مناقصه گران می بایست طبق مفاد ماده 5 آیین نامه ارزیابی کیفی ( آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون ) مستند سازی و اطلاع رسانی گردد .

مستندات پاکت ب ( ارزیابی فنی بازرگانی ) توسط کمیته ارزیابی فنی بازرگانی اداره کل بررسی و بر اساس معیارها و شاخص های مندرج در اسناد مناقصه امتیاز هر مناقصه گر مشخص و طی صورت جلسه ای نتیجه به کمیسیون مناقثه اداره کل ارجاع می گردد .

ه) فراخوان مناقصه :

مفاد فراخوان می بایست حداقل های پیش بینی شده در ماده 13 قانون را در بر گرفته و مطابق ماده 7 نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات مستند گردد .

و) ارزیابی پیشنهادها :

رعایت مفاد موارد 15 ، 16 ، 17 ، 18 ،19 و 20 قانون برگزاری مناقصات در ارزیابی پیشنهادها

ارزیابی پاکت الف حاوی تضمین شرکت در مناقصه توسط کمیسیون مناقصه ( با حضور ذی حساب و سایر اعضا ) ارزیابی پاکت ب توسط کمیته فنی بازرگانی و ارزیابی مالی توسط کمیسیون مناقصه انجام می گیرد .

مهلت قبول پیشنهادها و  در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از 60 روز و یک ماه باشد ( بند ب ماده 15 قانون )

حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی کیفی از آخرین روز توزیع استعلام ها دو هفته می باشد ( بند ث ماده 8 آیین نامه ارزیابی کیفی )

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

رعایت مفاد ماده 20 قانون ( ارزیابی مالی ) و ماده 21 قانون ( انعقاد قراداد) الزامی است .

هنگام ارزیابی مالی مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد ( بند الف ماده 20 قانون ) در غیر این صورت مناقصه فاقد برنده دوم خواهد بود .

ارزیابی مالی ( بازگشایی پاکت ج فقط مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی بازرگانی را کسب نموده اند ) صرفاً بر اساس فرمول قیمت تراز شده انجام پذیرفته و مناقصه گری که کمترین قیمت تراز شده را کسب نموده باشد به عنوان برنده مناقصه تعیین می گردد (ردیف 5-1 بند الف ماده 12 آیین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی)

قرارداد با برنده مناقصه باید پیش ازپایان مدت پایان اعتبار پیشنهادها ( درج شده در اسناد مناقصه ) منعقد شود بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد . ( بند الف ماده 21 قانون ).

 

لینک بخش اول مقاله

 

 

 

برچسب‌ها , ,

دیدگاه

 1. با سلام خوب بود ولي جهت اطلاعتون جمع پاكت ( پاكات صحيح نيست) پاكت ها درسته.

  [پاسخ]

 2. با تشکر از آقای رحمتی بسیار زیبا بود و باید خدمت دوستمون که نظر دان(لرنا) عرض کنم این یه مقاله علمی است نه املا، خوشمزه!

  [پاسخ]

  ***لرنا*** در :

  دوست مهربون آزادبخت نازنین لازمه به عرض برسونم که خودتون اعتراف کردین این یک مقاله علمیه جای تاسف داره که اینقد بهتون بر خورده یه مقاله علاوه بر بار معنایی که داره یک اشتباه به این تابلویی کل مقاله رو تحت الاشعاع قرار میده جهت اطلاعتون ممنون از لفظ خوشمزه که در وصف من به کار بردین….

  [پاسخ]

  همکار حقوقی در :

  با سلام . دقت حضرتعالی در ایراد اشتباه لفظی در متن مقاله جالب است . اما این اظهار نظر مغرضانه شما که عنوان کرده اید (یک اشتباه به این تابلویی کل مقاله رو تحت الشعاع قرار میده) نشان از بی مایگی و بغض شما دارد.

  [پاسخ]

  ****لرنا**** در :

  باسلام خدمت ( همكار حقوقي) به هر حال هر انتقادي ممكنه به مذاق خيلي از افراد خوشگوار نباشه استنباط شما از ايراد بنده به متن هرگز نشان از بغض و بي مايگي نيست بلكه نشان از توجه و تيز بيني خواننده داره اگر عنايت فرموده باشين من در اولين نظرم عرض كردم مقاله خوب بود و بعد جهت اطلاع نكته املايي رو متذكر شدم من بازهم معتقدم كه نويسندگان مقالات علاوه بر توجه به معني و مفهومي رو كه قصد دارن انتقال بدن لازمه عنايت كافي به املاي كلمات و جمله بندي هم داشته باشند چرا كه حتي يك متن عالي با خط بد و املاي غلط ارزش معنايي رو تحت الاشعاع قرار ميده… سعدي مي فرمايد: چو بر صحیفه ٔ املا روان شود قلمش*** زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان اميد است منظور و غرض حاصل شده باشد

 3. مقاله بسيار خوبي است و خلاء ناشي از كمبود مقالات مربوط به بحث مناقصه را مي تواند پرنمايد اگه نموداري از مناقصات و مزايده هاي دولتي رادريك سال مالي ترسيم نماييم مي بينيم كه در اجراي آنها سود وزيان دولت مي توانسته چقدر زياد يا بالعكس كم باشد . يكي از عوامل اجراي ناقص مناقصه ها و يا مزايده ها عدم آگاهي كارمند مجري مناقصه ها و مزايده هاست كه مي تواند ضرروزيان قابل توجهي به بيت المال وارد نمايد . اين گونه مقالات در راستاي افزايش دانش و اطلاعات حقوقي كارمندان مجري و نيز كارشناسان حقوقي دستگاه ها مؤثر مي باشد

  [پاسخ]

 4. همکار گرامی جناب آقای قائد رحمتی – با سلام و احترام :بدینوسیله از حسن دقت حضرتعالی در انتخاب موضوع نحوه برگزاری مناقصه تشکر می کنم . امید است با توجه به اهمیت موضوع بر گزاری مناقصه و مزایده در ادارات دولتی و این که حضرتعالی به صورت علمی و عملی با شرایط و نحوه بر گزاری مزایده و مناقصه در ادارات دولتی کاملا ً آشنا هستید ، اطلاعات حقوقی در این زمینه را جهت بهره برداری کارشناسان حقوقی و سایر کارمندان ادارای ذی مدخل در برگزاری مزایده و مناقصه در ادارات دولتی و سایر سازمانها و نهادهای عمومی در قالب مجموعه ایی مدون و مکتوب به چاپ برسانید.

  [پاسخ]

 5. سلام
  متن عالی . مهلت قبول پیشنهادها را اصلاح بفرمائید.

  [پاسخ]

 6. تشکر استاد عزیز

  [پاسخ]

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط