سرخط خبرها
امروز: سه شنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۷:۰۰آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ،‌ ۰۸:۲۸
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱در ۱۱:۴۶ ق.ظ تعداد بازدید: 80 بازدید کد خبر:1863 چاپ خبر

شرایط جدید عزل و ارتقای مدیران دولتی/ دستور جدید رئیس جمهور

0

براساس جدیدترین مصوبه دولت که به تائید رئیس جمهور رسید، ضمن تعیین شرایط جدید نحوه عزل و ارتقای مدیران دولتی، مدت دوره مدیریت حرفه‌ای مدیران چهار سال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شماره 103397/70 مورخ 2/11/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند “ج” و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و با رعایت جزء “ط” بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت 38856 مورخ 1/10/1386 آئین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده یاد شده را تصویب کردند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ 30/01/1391 توسط معاون اول رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

جزئیات آئین نامه اجرایی بند “ج” و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات کشوری به شرح ذیل است:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦

ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ٥) قانون

پ- شورا: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده ( ١١٦ ) قانون

ت- مدیران حرفه ای: مدیران دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف به استثنای مقامات موضوع ماده ( ٧١ ) قانون و مشاغل همتراز آنان.

ث- سامانه آموزش: سامانه اجرایی آموزشمدیران، موضوع ماده ( ٥٦ ) قانون

ماده 2- مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال می باشد و تمدید آن در صورت حصول شرایط زیر بلامانع است:

الف- کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی

ب- طی دوره‌های آموزشی موردنیاز در دوره تصدی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

ج پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید مقام مافوق وی

ماده 3-تغییر سمت مدیران حرفه ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در ماده (2) با توجه به یکی از حالات و شرایط زیر مجاز است:

الف- ارتقا به پستهای مدیریتی بالاتر:

١- سپری شدن حداقل دو سال از تصدی پست مدیریت در سطح فعلی

٢- عدم تغییر رشته شغلی مدیر به واسطه ارتقا

٣- طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش

٤- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی.

ب- انتصاب به پست‌های هم سطح:

١- موافقت مدیر مبتنی بر تغییر پست و انتصاب به پست هم سطح آن

٢- سپری شدن حداقل یک سال از تصدی پست مدیریت فعلی

٣- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی

ج- عزل مدیر یا تنزل پست:

١- براساس حکم قطعی مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام یا محروم از انتصاب به پست‌های مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

٢- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

٣- فرد در طول چهار ماه پس از انتصاب، دوره‌های آموزشی بدون انتصاب را بدون عذر موجه طی نکرده باشد.

تبصره: در صورتی که عدم شرکت مدیر در آموزشهای بدو انتصاب و حین تصدی ناشی از فراهم نشدن شرایط آموزشی توسط دستگاه اجرایی باشد حداکثر یک دوره چهارماهه دیگر نیز برای طی دوره‌های آموزش بدو انتصاب برای وی تمدید می‌شود.

ماده 4- علاوه بر حالات و شرایط مندرج در ماده ( ٣) در صورت تحقق یکی از شرایط زیر نیز تغییر سمت مدیران حرفه‌ای بلامانع خواهد بود:

الف- درخواست کتبی مدیر با ارایه دلایل مؤثر و تأیید دلایل از سوی مقام پیشنهاددهنده پست و صادرکننده حکم.

ب- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت

ج- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون

ماده 5- دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت تقاضای مدیر حرفه‌ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام کنند.

ماده6- یکی از پست‌های مدیریتی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده ( ٧١) قانون با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می‌شود.

ماده 7-شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- فرد مورد نظر کارمند رسمی دستگاه اجرایی محل انتصاب باشد.

ب- دارای حداقل ده سال تجربه مفید و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.

ج- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته‌های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست موردنظر باشد.

تبصره- موارد مصوب شورا به شرایط مذکور در این ماده افزوده خواهد شد.

ماده 8- عزل متصدی پست ثابت موضوع ماده ( ٧) در صورت احراز یکی از شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:

الف- براساس حکم مراجع قضائی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری،‌ فرد محکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.

ب- سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ 30/01/1391 توسط معاون اول رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

برچسب‌ها

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط